Демократи во посета на Охрид – обраќање на претседателот Јорго Огненовски

Демократи во посета на Охрид – обраќање на претседателот Јорго Огненовски

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје demokratimk@yahoo.com