ДЕМОКРАТИ СЕ ПРОТИВ КРИМИНАЛНИОТ НАЧИН НА ДОБИВАЊЕ НА ДИПЛОМИ

На 24.01.2019 година во отвореното Студио 1, на телевизијата 1 ТВ на темата “Фалсификувани дипломи„ свое видување како експерт даде професор доктор Катерина Тодороска од Институтот за национална историја.
Г-ѓа Катерина Тодороска е член на Централниот комитет на ДЕМОКРАТИ.
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208