Европската комисија бара од Македонија конфискацијата на имотот стекнат со криминал и корупција

Европската комисија во Извештајот за напредок на нашата држава бара од Македонија (читај властите-политичарите) конфискација на имотот стекнат со криминал да биде стратешки приоритет во борбата против организираниот криминал, корупцијата и тероризмот.

ДЕМОКРАТИ сакаат да ја потсетат Европската комисија дека повеќето од луѓето (читај властите-политичарите) кои треба да ги спроведат овие стратешки приоритети го стекнале својот имот на незаконски начин и нема никогаш да ги спроведат овие мерки се додека тие се на власт и зависи од нив спроведувањето на истите.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208