ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД РАЗЛИЧНИ МЕДИУМИ ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

На 17.08.2018 година, претседателот на ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски даде интервју за причините поради кои влегува во политиката како политичар со ново формирана партијата, актуелните состојби во државата, начинот на делување на партијата, заложбите и активностите во иднина.

На 14.09.2018 година, претседателот на ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски, генералниот секретар г-ѓа Жаклина Трајковска, членовите на Централниот комитет г-дин Стојан Спасовски, г-дин Васил Кочев и г-дин Љупчо Цветковски и членовите на Извршиот комитет г-дин Ристо Апостолов и г-дин Ефтим Стојанов пред граѓаните на Гевгелија ги презентираа целите и активностите на партијата.
 
Ви претставуваме дел од презентацијата:
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208