Индивидуална, слободна, индивидуални права и слободи

February 12, 2019 demokrati 0 Comments

Развиените Демократии во својот центар го имат Човекот – Поединецот. Тоа не е “себичен” пристап кој го исклучува општеството или интересот за општото добро. Напротив, во демократските општествасе верува дека секој поединец мора да има еднакви можности да се развие и афирмира во општеството според неговите заслуги и способности.

Слободата е највредната вредност на секој поединец. Либералната Демократија го става својот фокус во центар на за гарантирање и почитување на индивидуалните права и слободи. Слободата на изразување е една од најважните вредности во демократијата, заедно со правото за градење просперитетен живот на секој поединец.

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208