Обраќање на Изет Зејнеловиќ носителот на ИЕ 6

Обраќање на Изет Зејнеловиќ носителот на ИЕ 6

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје demokratimk@yahoo.com