Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски до граѓаните на Македонија

Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски до граѓаните на Македонија

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје demokratimk@yahoo.com