Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носителот на изборна единица 5

Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носителот на изборна единица 5

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208