Обраќање на Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носител на ИЕ 5

Обраќање на Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носител на ИЕ 5

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208