ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ОПШТИНА ТЕТОВО

Нa  24.11.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Тетово. За претседател на општинскиот комитет Тетово избран е г-дин Изет Зејнеловиќ, а за потпретседател избран е г-дин Илко Кировски.
 
На отворањето на канцеларијата пред присутните се обрати претседателот г-дин Јорго Огненовски и претседателот на општинскиот комитет г-дин Изет Зејнеловиќ.
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208