ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ДРАЧЕВО И ОКОЛИНАТА

На 08.12.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Драчево и за околината. Пред присутните се обрати претседателот на партијата г-дин Јорго Огненовски, генералниот секретар г-ѓа Жаклина Трајковска, членовите на Централниот комитет и Извршниот комитет.
Од страна на присутните поради големиот интерес за партијата беа поставувани повеќе прашања за кои одговори даваа претседателот и членовите на комитетите на партијата.
Воедно свој збор земаа и дел од присутните гости.
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208