Потпишување на кодекс за фер и демократски избори

Изјава на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски по повод потпишување на кодекс за фер и демократски избори

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208