Прес конференција со жител на Шуто Оризари

Прес конференција со жител на Шуто Оризари и претседател на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208