Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски – дебата на ТВ Телма

Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски на ТВ дебата на Телма ТВ

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208