Разговор со претседателот на политичката партија ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски по повод вториот роденден на ДЕМОКРАТИ

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208