Реакција на ДЕМОКРАТИ во односот на легитимитетот и кредибилитет на предвремените парламентарни избори 2020

Реакција на ДЕМОКРАТИ во односот на легитимитетот и кредибилитет на предвремените парламентарни избори 2020

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје demokratimk@yahoo.com