February 12, 2019 0 Comments

Почитувањето на различноста, плуралноста на мислењата, грижата, можностите, подршка на разновидните погледи и пристапи , е уште една основа за развиена Демократија која истовремено ги отфрла конфликтните пристапи и претпочита дијалог и консензуални

February 12, 2019 0 Comments

Индивидуалниот развој е директно поврзан со почитувањето на имотот. Птиватната сопственост е центар на нашата доктрина и центар околу кој треба да се гради едно општество на слободни граѓани. Ние како ДЕМОКРАТИ ќе

February 12, 2019 0 Comments

Развиените Демократии во својот центар го имат Човекот - Поединецот. Тоа не е "себичен" пристап кој го исклучува општеството или интересот за општото добро. Напротив, во демократските општествасе верува дека секој поединец мора

February 12, 2019 0 Comments

Традиционално, демократијата се вели дека е "моќта на народот", од грчкиот јазик, демос - народот и кратос - моќта. Всушност, демократијата е многу посложена идеја, која вклучува голем број на принципи на функционирање,

Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208