ИНТЕРВЈУ НА Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ ПО ПОВОД ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

По повод иницијативата за основање на политичката партија ДЕМОКРАТИ,
претседателот на партијата г-дин Јорго Огненовски во својство на
иницијатор имаше свое интервју на 04.05.2018 година, на КИСС ТВ од
Струмица.

г-дин Јорго Огненовски даде осврт за идеите за основање на партијата ДЕМОКРАТИ, дека истата ќе делува во иднина со една единствена цел подобар живот за народот и подобра Република Македонија.

Воедно се обрза дека никогаш нема да отстапи од замислата поради која ја
започна иницијативата за основање на партијата ДЕМОКРАТИ.

ИНТЕРВЈУ НА Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ ПО ПОВОД ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

Претходно Дијалог и толеранција, плурализам и разновидност, еднакви можности и меритократија

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ