ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД РАЗЛИЧНИ МЕДИУМИ ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

На 17.08.2018 година, претседателот на ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски даде интервју за причините поради кои влегува во политиката како политичар со ново формирана партијата, актуелните состојби во државата, начинот на делување на партијата, заложбите и активностите во иднина.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=762&v=79SEEJX_CLk

На 14.09.2018 година, претседателот на ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски, генералниот секретар г-ѓа Жаклина Трајковска, членовите на Централниот комитет г-дин Стојан Спасовски, г-дин Васил Кочев и г-дин Љупчо Цветковски и членовите на Извршиот комитет г-дин Ристо Апостолов и г-дин Ефтим Стојанов пред граѓаните на Гевгелија ги презентираа целите и активностите на партијата.

Ви претставуваме дел од презентацијата:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=762&v=79SEEJX_CLk

Претходно ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ