ИНТЕРВЈУ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ НА ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО НА ПАРТИЈАТА

На 18.10.2018 година, ДЕМОКРАТИ остварија средба со група граѓани од Лажани, околината и Тризла (Прилепско).  

На овие средби, заедно со граѓаните се разговараше за проблемите кои со години се провлекуваат и го отежнуваат нивното живеење и функционирање. 

ДЕМОКРАТИ ги запознаа граѓаните, дека за секој проблем и за се што го отежнува нивниот животот во своите програмски документи нуди решение, бидејќи овие документи се изработени врз основа на реални потреби на граѓаните, а не на политичарот.

Претходно ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД РАЗЛИЧНИ МЕДИУМИ ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ