ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ОПШТИНА ТЕТОВО

Нa  24.11.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Тетово. За претседател на општинскиот комитет Тетово избран е г-дин Изет Зејнеловиќ, а за потпретседател избран е г-дин Илко Кировски.

На отворањето на канцеларијата пред присутните се обрати претседателот г-дин Јорго Огненовски и претседателот на општинскиот комитет г-дин Изет Зејнеловиќ.

Претходно ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДЕМОКРАТИ ПРЕД ГРАЃАНИТЕ ВО ГЕВГЕЛИЈА И ДЕБАТА СО ПРИСУТНИТЕ

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ