ОТВОРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ДЕМОКРАТИ ЗА ДРАЧЕВО И ОКОЛИНАТА

На 08.12.2018 година, ДЕМОКРАТИ отворија канцеларија во Драчево и за околината. Пред присутните се обрати претседателот на партијата г-дин Јорго Огненовски, генералниот секретар г-ѓа Жаклина Трајковска, членовите на Централниот комитет и Извршниот комитет.

Од страна на присутните поради големиот интерес за партијата беа поставувани повеќе прашања за кои одговори даваа претседателот и членовите на комитетите на партијата.

Претходно ИНТЕРВЈУ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДЕМОКРАТИ Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ на 1 ТВ Скопје

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ