ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДЕМОКРАТИ ПРЕД ГРАЃАНИТЕ ВО ГЕВГЕЛИЈА И ДЕБАТА СО ПРИСУТНИТЕ

На 24.10.2018 година, партијата ДЕМОКРАТИ, отвори канцеларијата за подрачје на општина Гевгелија, поради големиот интерес кој го покажаа граѓаните.

Претседател на општинскиот комитет на Гевгелија е г-дин Васил Кочев.

Претходно ИНТЕРВЈУ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ НА ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО НА ПАРТИЈАТА

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ