Извештај

Извештај 2018 страна 1

Извештај 2018 страна 2

Извештај 2018 страна 3

Донации 2018

Донации 2019

Годишен Извештај 2019

Годишна сметка 2019

Извештај 2020

Извештај 2020 страна 1

Извештај 2020 страна 2

Извештај 2 2020

Годишен Извештај_2020

Годишен Извештај донации_2020

Годишен Извештај членарини_2020

Донации_2021

Годишен Финансиски извештај 2021

Донации 2022

Извештај донации 2022

Извештај донации 2022 – 2

Годишен Финансиски извештај 2022

Извештај_2023

Годишен Финансиски извештај 2023

Претходно ДЕМОКРАТИ ВО ПОСЕТА НА СТРУГА

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ