Потпишување на кодекс за фер и демократски избори

Изјава на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски по повод потпишување на кодекс за фер и демократски избори

Претходно Интервју на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски на КИСС & Mенада Телевизија

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ