Обраќање на Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носител на ИЕ 5

Обраќање на Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носител на ИЕ 5

Претходно Обраќање на носителот на ИЕ 2 Христина Гаши

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ