Прес конференција со жител на Шуто Оризари

Прес конференција со жител на Шуто Оризари и претседател на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски

Претходно ДЕМОКРАТИ во посета на Шуто Оризари – Скопје

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ