Обраќање на носителот на кандидатската листа за пратеници во изборна едниница 1 Катерина Тодороска

Обраќање на носителот на кандидатската листа за пратеници во изборна едниница 1 Катерина Тодороска

Претходно Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски до граѓаните на Македонија

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ