Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носителот на изборна единица 5

Обраќање на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носителот на изборна единица 5

Претходно Интервју на МИА со претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ