Реакција на ДЕМОКРАТИ во односот на легитимитетот и кредибилитет на предвремените парламентарни избори 2020

Реакција на ДЕМОКРАТИ во односот на легитимитетот и кредибилитет на предвремените парламентарни избори 2020

Претходно Демократи промоција во Битола

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ