Целосно компромитирани, недемократски и нелегитимни избори

Целосно компромитирани, недемократски и нелегитимни избори

Претходно Реакција на ДЕМОКРАТИ во односот на легитимитетот и кредибилитет на предвремените парламентарни избори 2020

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ