Разговор со претседателот на политичката партија ДЕМОКРАТИ, г-дин Јорго Огненовски по повод вториот роденден на ДЕМОКРАТИ


Јорго Огненовски – Разговор – Македонски Весник Илинден

Претходно Честит 2 Август – државниот празник на Република Македонија

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ