Европската комисија бара од Македонија конфискацијата на имотот стекнат со криминал и корупција

Европската комисија во Извештајот за напредок на нашата држава бара од Македонија (читај властите-политичарите) конфискација на имотот стекнат со криминал да биде стратешки приоритет во борбата против организираниот криминал, корупцијата и тероризмот.

ДЕМОКРАТИ сакаат да ја потсетат Европската комисија дека повеќето од луѓето (читај властите-политичарите) кои треба да ги спроведат овие стратешки приоритети го стекнале својот имот на незаконски начин и нема никогаш да ги спроведат овие мерки се додека тие се на власт и зависи од нив спроведувањето на истите.

Претходно Руинирано и опасно по живот за учениците е ОУ Коле Канински од Битола

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ