ДЕМОКРАТИ и ја даваат целосната поддршка на Амбасадорката на САД Анџела П. Агелер!ДЕМОКРАТИ и ја даваат целосната поддршка на Амбасадорката на САД Анџела П. Агелер и тимот на U.S. Embassy Macedonia, во борбата против поранешни и сегашни политички криминалци кои ја шират и поддржуваат корупцијата!

За жал 31 година политичките злосторнички криминални банди ја пљачкаат, уништуваат и разнебитуваат македонската држава и граѓаните!

Време е да се сместат во зандани и да му се одземе се што украле од народот и да се врати на народот!

Почитувана Амбасадорке Анџела Агелер, ДЕМОКРАТИ Ви се благодарни што ја почнавте борбата против корупцијата и криминалните политички злосторнички банди!

DEMOCRATS fully support US Ambassador Angela P. Aggeler and the team of the U.S. Embassy Macedonia, in the fight against former and current political criminals who spread and support corruption!

Unfortunately, for 31 years political criminal gangs have been robbing, and destroying the Macedonian state and citizens!

It’s time to put them in dungeons and take everything they stole from the people and give it back to the people!

Dear Ambassador Angela Aggeler, DEMOCRATS thank you for starting the fight against corruption and criminal political gangs!

Претходно ДЕМОКРАТИ Ви го честитаат големиот македонски празник Свети Климент Охридски

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ