Продолжува осиромашувањето и страдањата на граѓаните храната поскапела за 30 проценти!

Продолжува осиромашувањето и страдањата на граѓаните, благодарение на политичките злосторнички криминални банди кои владеат со Македонија 31 година!

Претходно Продолжуваат меѓусебните обвинувањата помеѓу криминалните партии на СДСМ и ДПНЕ

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ