Демократи за функционална држава!

Претходно Време е за политички одлуки во интерес на Македонија и нејзината иднина!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ