32 години политичките злосторнички криминални банди ја уништуваат животната средина!

Претходно Има пари за патни трошоци за лешинарите, така наречени ,,народни” пратеници, а нема пари за превоз за учениците!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ