Политичките злосторнички криминални банди и нивните криминални партии СДС-ДПНЕ-ДУИ 32 години го уништуваат јавното здравство!

Политичките злосторнички криминални банди и нивните криминални партии СДС-ДПНЕ-ДУИ 32 години го уништуваат јавното здравство и се одговорни за страдањата и смртта на стотици илјади граѓани!

Политичките злосторнички криминални банди треба кривично да се прогонуваат и да си платат за своите злодела!

Претходно Трагедија е што 32 години владејачките банди ги уништуваат образованието!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ