ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОДЛУКАТА НА УСТАВНИОТ СУД ЗА АСТРОНОМСКОТО ПОКАЧУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ!

Претходно ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОДЛУКАТА НА УСТАВНИОТ СУД ЗА АСТРОНОМСКОТО ПОКАЧУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ