Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски од протестот во Битола,против АСТРОНОМСКОТО зголемување на платите

Претходно Триесет и две години Македонија е поробена земја од политички злосторнички криминални банди!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ