Проследете го говорот на госпоѓа Светлана Стевановска од протестот во Прилеп против одлуката на Уставниот суд за АСТРОНОМСКОТО покачување на платите на функционерите

Претходно Проследете го говорот на господинот Илија Блажевски од протестот во Прилеп против одлуката на Уставниот суд за АСТРОНОМСКОТО покачување на платите на функционерите!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ