Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски!

Протестот против одлуката на Уставниот суд за астрономското покачување на платите на функционерите!

Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски!

Претходно Проследете го говорот на господин Ѓорѓи Вељановски против одлуката на Уставниот суд за астрономското покачување на платите на функционерите-Кавадарци!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ