Проследете го говорот на госпоѓа Светлана Стевановска од протестот во Кавадарци!

Претходно Триесет и две години политички злосторнички криминални банди го уништуваат Охрид, бисерот на Македонија и светот!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ