Протестот во Гевгелија против срамната одлуката на Уставниот суд – говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски!

Претходно Во нормалните држави граѓаните се организираат во партии за да се борат за одредена идеологија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ