80 години од стрелањето на 12 ваташки младинци од страна на бугарските фашистички окупатори на Македонија!

Нека им е вечна славата!

Смрт на фашизмот, слобода на народот!

Претходно ПРОТЕСТ ПРОТИВ АСТРОНОМСКОТО ПОКАЧУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ВЕЛЕС!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ