Е Мајко Македонијо, кои луѓе не водат во огромна септичка јама!

ДОСТА Е!

ПРИДРУЖЕТЕ ни се народе во ДЕМОКРАТИ да си ја спасиме МАКЕДОНИЈА и самите себе од понатамошно уништување!


Претходно Поддршка од нас ДЕМОКРАТИ за најдобриот студент на Факултетот за Безбедност господинот Александар Стојановиќ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ