Злосторничката партија ДПМНЕ во населба Драчево, именувана онака баш како што и прилега!

Злосторничката партија ДПМНЕ во населба Драчево, именувана онака баш како што и прилега и тоа без историското ВМРО!!!

Со овој назив треба да им бидат сите штабови во Македонија!

Дури и дали треба да е ДПМНЕ, со оглед на тоа што ги раскараа и поделија македонците.

Тие треба и мора да бидат само ДПНЕ!

ДОСТА Е!!!

Претходно Поддршка за Јавното Обвинителството од ДЕМОКРАТИ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ