Проблемот со уличното осветлување на Ул. ,,Речиште” во С.Драчево и понатаму не се решава на долг план!

Го прашуваме ,,загрижениот” градоначалник Орце Ѓорѓиевски – Orce Gjorgjievski и човек од ,,народот ” зошто ова е постојан проблем на Улица ,,Речиште “?

Дали ова претставува политичка пресметка со неистомислениците?

Очекуваме одговор на прашањата и итно да се реши проблемот со уличното осветлување!!!

Претходно Комунална не работи, Скопје се гуши во отпад!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ