Говорот на Ѓорѓи Велјанов на протестот пред Собрание, против криминалниот здравствен систем!

Проследете го Говорот на Ѓорѓи Велјанов одржан за време на протестот пред Собрание, против криминалниот здравствен систем!

Претходно Говорот на Светлана Стевановска на протестот пред Собрание против криминалниот здравствен систем

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ