ДЕМОКРАТИ ви го честитаат Илинден, 120 годишнината од ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ!

ДЕМОКРАТИ ви го честитаат Илинден, 120 годишнината од ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ и 79 годишнината од АСНОМ!

Да ни е ВЕЧНА ТАТКОВИНАТА И ОВИЕ ДВА СВЕТЛИ ДАТУМИ!

За многу години Илинден!
Македонија вечна!

Проследете го видеото на Светлана Стевановска!

Претходно ДЕМОКРАТИ ви го честитаат Илинден, 120 годишнината од ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ и 79 годишнината од АСНОМ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ